dewalt serviceform no k h service

Som autorisert DEWALT forhandler med Serviceboks-avtale kan du benytte dette skjema.

Skjemaet blir automatisk registrert hos K-H Service når du trykker på Send-knappen nederst på siden. Idet skjemaet blir registrert vil du få en bekreftelse og et referansenummer. Noter dette nummeret.

Referansenummeret skal være tydelig merket i serviceboksen, eller vedlagt inne i bosksen før sending. Dersom det er flere produkter i samme serviceboks skal alle produkter være merket med referansenummer individuelt.

Merk: Ved reklamasjoner må også kjøpskvittering og eventuelle garantibevis legges i serviceboksen.

DEWALT garanti:

DEWALT reparerer kostnadsfritt skader som skyldes material- og/eller fabrikasjonsfeil innen 12 måneder fra innkjøpsdato. Garantien dekker ikke feil som skyldes ekstraordinær slitasje eller feilbruk av produktene. Garantien gjelder ikke når reparasjoner er blitt utført eller forsøkt utført av ikke autoriserte personer. For mere information om DEWALT garanti se www.service.dewalt.no

DEWALT tegninger, priser på reservedeler og bruksanvisninger:

For service informasjon eller (tegninger, reservedelspriser, brukssanvisninger osv.) finnes på www.toolcommerce.com eller www.2helpU.com
Forhandleren kan registrere seg som bruker på www.toolcommerce.biz